Select another country or region to view content for your location.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (Noodzakelijk), om voor u geselecteerde inhoud te presenteren (Voorkeuren), om het verkeer naar onze website te analyseren (Statistieken) en om u onze beste speciale aanbiedingen op andere websites aan te bieden (Marketing).

Door op "ACCEPTEREN" te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen". Voor gedetailleerde informatie, zie ons privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld (bv. SessionCookies).

Met deze cookies kunnen wij u onder andere uw eerder bekeken artikelen tonen en u soortgelijke artikelen aanbevelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Wij hebben deze cookies nodig om u bijvoorbeeld onze reclame op andere websites te tonen. Als u ze uitschakelt, krijgt u in plaats daarvan andere advertenties te zien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Om onze website optimaal voor u in te richten en voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

Stekkerblokken FAQ

Why are the terms "child protection" or "child-proof sockets" or "child-resistant sockets" no longer used for sockets with shutter?

Due to an incident in a day-care centre, the VDE Institute has decided that VDE-certified sockets with shutter may not be used together with terms such as "child-resistant", "child protection" or similar. In connection to sockets with shutter is this to be classified as misleading. Therefore, such descriptions in connection with the VDE certificate may no longer be advertised in future.

Although terms such as "child protection", "child-proof" or "childproof" in connection with sockets with shutter have become socially established, we as manufacturers will nevertheless take this incident as an opportunity to remove these terms from socket products and instead offer them with "increased touch protection".

 

Montagehandleiding voor stekkerdozen Premium-Line

Montagehandleiding voor stekkerdozen Premium-Line

Hoeveel elektriteit / vermogen kan ik uit een schakelstrip krijgen

Ons lichtnet in Duitsland is in principe voorzien van zekeringen voor 16 ampère. U kunt dus op 230 volt maximaal 230 V x 16A = 3.680 watt krijgen. Derhalve zijn alle schakelstrips belast met dit vermogen, behalve als corresponderende instructies (op het typeplaatje) een beperkte max. vermogenspecificatie aangeven. Bijvoorbeeld via een geïntegreerde zekering van 10 ampère.

Thema: USB-hub

Een USB-hub is een apparaat dat het USB-signaal over meerdere USB-poorten verdeelt. USB-hubs kunnen hun stroom zelf uit de bus trekken (bus-powered) of over een eigen stroomvoorziening, meestal in de vorm van een externe stekkernetvoeding, beschikken (self-powered). Self-powered-hubs hebben het voordeel dat elk door u aangesloten apparaat tot 500 mA stroom kan trekken. Bij bus-powered-hubs mogen de hub en alle daarop aangesloten apparaten gezamenlijk maximaal 500 mA trekken. De USB-norm voorziet dat aangesloten apparaten in eerste instantie in low power-modus (100 mA) starten en bij hogere stroombehoefte dit eerst bij de host aanvragen, alvorens u naar de normale modus overschakelt. Dit kan bij USB 2.0 tot een verdere 4x 100mA zijn. Mislukt dit verzoek, dan moet het apparaat worden uitgeschakeld. Is er geen host (PC) aangesloten, dan worden, volgens de USB-specificatie, de USB-poorten niet vrijgegeven. Echter gebruiken vele USB-consumenten de USB-aansluiting ongevraagd alleen als spanningsbron en in strijd met de USB-norm, waarbij u zonder toestemming van de host meer dan 100 mA stroom wilt trekken. Dit is alleen bij USB-hubs mogelijk die niet aan de USB-specificatie voldoen. Hierdoor wordt de upstream (host) busvoedingsvoorziening met de externe voedingsvoorziening intern niet volgens de specificatienorm kortgesloten. Dezelfde 5 V voorziening wordt zonder beveiligingselementen naar de downstream-poorten gevoerd. Dit kan in het extreemste geval de USB-aansluiting van de host (PC) beschadigen of het energiebeheer van de computer in de war brengen, wat tot onstabiel gedrag kan leiden. Brennenstuhl-producten met USB-hub houden zich echter aan de USB-specificaties om dergelijke beschadigingen te vermijden.

Kunnen stekkerdozen voor commercieel gebruik worden gebruikt?

Of brennenstuhl® stekkerdozen voor commercieel gebruik kunnen worden gebruikt, hangt af van verschillende factoren.

brennenstuhl® stekkerdozen met stekkers en stopcontacten volgens het "veiligheidscontactdoossysteem" voldoen aan de eisen van DIN VDE 0620-2-1 en kunnen in het huishouden of voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt. De contactdoosstroken zijn ontworpen voor wisselstroom met een nominale spanning van 250 V en een nominale stroom tot max. 16 A. De omgevingstemperatuur mag normaal gesproken niet hoger zijn dan 40 °C en de gemiddelde waarde over 24 uur mag niet hoger zijn dan 35 °C, met een ondergrens van -5 °C.

Dit betekent dat brennenstuhl® contactdozenstrips, die zijn aangesloten op de normale huishoudelijke stroomvoorziening (230V), kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. De kantoorruimte moet worden ingedeeld onder "soortgelijke doeleinden" en de voorwaarden moeten dezelfde zijn.

Dit geldt tenzij er op de plaats van gebruik sprake is van industriële milieuomstandigheden die het gebruik van stekkers en stopcontacten vereisen die voldoen aan de industrienorm (DIN EN 60309 - stekkers, stopcontacten en koppelingen voor industriele toepassingen / CEE-stekker- en contactdoosapparaat).

Voor commercieel gebruik moet het bedrijf de omgevingscondities in acht nemen. Contactdoosstroken met het juiste IP-beschermingsniveau en, in geval van moeilijke omstandigheden (bijv. bouwplaatsen en andere ruwe bewerkingen), moeten ook producten met het hamersymbool worden geselecteerd.

Of er in andere gebieden, bijvoorbeeld in productiebedrijven, stekkerdozen voor huishoudelijk gebruik kunnen worden gebruikt, hangt af van de vraag of er andere vereisten zijn in verband met vochtigheid, temperatuur, vuil, stof en andere wettelijke voorschriften.

Wat betekenen de referenties op de aansluitingen in schakelstrips / adapters?

Het heeft in feite te maken met een wetgeving van de technische surveillance autoriteiten, waarin staat bepaald dat alle fabrikanten van schakelstrips / adapters deze informatie verstrekken. (VDE 0620-1) 1: niet in serie aansluiten” schakelstrips (multi-uitgang schakelstrips)/adapters mogen niet in serie worden aangesloten. Dit leidt namelijk tot een verhoogd risico op overbelasting door meer aansluitingen, een extra contactoverdrachtweerstand en het geassocieerde brandgevaar, omdat de strips alleen geschikt zijn voor een gespecificeerd stroomverbruik. 2: “Niet bedekken tijdens gebruik” Schakkelstrips adapters mogen niet worden gebruikt wanneer afgedekt. Dit vormt namelijk een risico op opbouw van hitte en derhalve brandgevaar. 3: “aansluiting alleen volt-vrij wanneer losgekoppeld ” Veiligheidsvoorschriften: de schakelstrip is alleen spanningsvrij wanneer volledig ontkoppeld! Onze schakelstrips met schakelaars deactiveren de 2 polen van de strip. Dit betekent dat de strip spanningsvrij is wanneer de bar is losgekoppeld en de aan/uitschakelaar uit is geschakeld. Om veiligheidsredenen moet de stroomstekker altijd uitgetrokken worden voordat er aan elektrische apparatuur wordt gewerkt.

Gebruik de reisstekker niet in combinatie met stekkerdozen.

Volgens de laagspanningsrichtlijn RL 2014/35/EU van het Europees Parlement is het wettelijk verplicht dat alle reisstekkers in principe alleen voor tijdelijk gebruik bestemd zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de rijstekkers niet achter elkaar mogen worden aangesloten of samen met stekkerdozen of tussenstekkers mogen worden gebruikt.

Welke aansluitsystemen zijn verkrijgbaar via Brennenstuhl®?

Brennenstuhl® aansluitsystemen kunnen aan meer dan 150 landen wereldwijd worden geleverd. De volgende lijst verstrekt een gedetailleerd overzicht.

Welke aansluitsystemen zijn verkrijgbaar via Brennenstuhl®?