Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Privacyverklaring

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernst. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens, conform de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is in principe zonder verstrekking van persoonlijke gegevens mogelijk. In zoverre op onze pagina's naar persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) wordt gevraagd, gebeurt dat altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij willen u erop attent maken, dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) niet altijd even veilig is. Een 100%-bescherming van de gegevens tegen toegang van derden is helaas niet mogelijk.

 

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogeheten Cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten ook geen virussen. Het doel van Cookies is ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte Cookies zijn de zogeheten “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere Cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Deze Cookies maken het ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd wanneer er Cookies worden aangenomen, dat Cookies uitsluitend in sommige gevallen worden toegestaan, dat Cookies alleen worden aangenomen in bepaalde gevallen of helemaal niet, en dat Cookies automatisch worden verwijderd na het afsluiten van de browser. Na het deactiveren van Cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Server-log-files

De provider van de pagina's vraagt automatisch informatie en slaat deze ook op in zogeheten server-log-files, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dat zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen toe worden gekend. Er is geen intentie om deze gegevens samen te voegen met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens te testen als wij concrete aanwijzingen hebben voor onrechtmatig gebruik.

 

Contactformulier

Als u per contactformulier aanvragen aan ons wilt sturen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de door u vermelde contactgegevens, voor het verwerken van uw aanvraag en in geval van aanvullende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

 

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig plus informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en met ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Overige gegevens worden niet verlangd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en wij geven deze niet door aan derden.

De gegeven toestemming tot het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik hiervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, en wel via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “Cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door middel van Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de overdracht in de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere, met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten voor de website-exploitant te creëren. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet met andere gegevens door Google worden samengevoegd.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van Cookies via een corresponderende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij willen u er echter op wijzen dat het kan zijn dat u in dat geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van een aantal functies op de website. U kunt bovendien het vastleggen van de door Cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld, die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de paginabezoeker bevatten. Deze gegevens worden gegenereerd uit op interesse gebaseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toe worden gekend. U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instelling van uw Google-account deactiveren, of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals weergegeven onder het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

  

Facebook-plug-ins (Like-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de ”Like-knop” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plug-ins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u op de “Like-knop” van Facebook klikt terwijl bent ingelogd op uw Facebook-account kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen met uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina toekennen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens, noch over hun gebruik door Facebook. Overige informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek op onze pagina's met uw Facebook-gebruikersaccount verbindt, log dan eerst uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Twitter

Op onze pagina’s zijn functies van de service Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet“ worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter doorgestuurd. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens, noch over hun gebruik door Twitter. Overige informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u in de accountinstellingen onder: https://twitter.com/account/settings wijzigen.

 

Google+

Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Verzamelen en doorsturen van informatie: Met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie die u voor een inhoud +1 heeft gegeven op, alsook informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plekken op websites en advertenties op internet worden getoond.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google+-knop heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook als vervanging voor een andere naam dienen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen, of over andere identificatie-informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de hierboven genoemde gebruiksdoeleinden wordt de door u beschikbaar gestelde informatie conform de geldende Google-privacybepalingen gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs samengevoegde statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker en/of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of verbonden websites.

 

Instagram

Op onze pagina’s zijn functies van de service Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten. Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door te klikken op de Instagram-knop de inhoud van onze pagina's koppelen met uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's toekennen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens, noch over hun gebruik door Instagram.

Overige informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Pinterest

Op onze website maken wij gebruik van social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten (”Pinterest”). Als u een pagina opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in stuurt daarbij protocolgegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijkerwijs uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest, en Cookies.

Overige informatie over het doel, de omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten hieromtrent en de mogelijkheden tot bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server ervan op de hoogte gesteld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks toe te kennen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dat voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Overige informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Google-webfonts

Deze pagina maakt voor een uniforme weergave van fonts gebruik van zogeheten webfonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Als een pagina wordt geopend, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Als uw browser geen web-fonts ondersteunt, wordt gebruik gemaakt van een standaardfont van uw computer.

Overige informatie over Google-webfonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de plattegrondservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Als u gebruik wil maken van de functies van Google Maps, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Over het algemeen wordt deze informatie naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

  

SSL-vergrendeling

Deze pagina maakt omwille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld van de aanvragen die u aan ons als paginaexploitant stuurt, gebruik van een SSL-vergrendeling. U herkent een vergrendelde verbinding eraan dat de adresregel van de browser verandert van “http://“ naar “https://“ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL-vergrendeling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden gelezen worden.

 

Recht op informatie, verwijdering, blokkering

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op kennisgeving, blokkering of verwijdering van uw gegevens. Bij vragen hierover of betreffende het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in het colofon.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Er wordt bij dezen bezwaar gemaakt tegen gebruik van in het kader van de colofonplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor overdracht van niet expliciet aangevraagde reclame. De exploitant van de pagina's behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spame-mails.