Select another country or region to view content for your location.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (Noodzakelijk), om voor u geselecteerde inhoud te presenteren (Voorkeuren), om het verkeer naar onze website te analyseren (Statistieken) en om u onze beste speciale aanbiedingen op andere websites aan te bieden (Marketing).

Door op "ACCEPTEREN" te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen". Voor gedetailleerde informatie, zie ons privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld (bv. SessionCookies).

Met deze cookies kunnen wij u onder andere uw eerder bekeken artikelen tonen en u soortgelijke artikelen aanbevelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. De informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Afhankelijk van het hulpmiddel kunnen een of meer cookies van dezelfde aanbieder worden geplaatst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Wij hebben deze cookies nodig om u bijvoorbeeld onze reclame op andere websites te tonen. Als u ze uitschakelt, krijgt u in plaats daarvan andere advertenties te zien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Om onze website optimaal voor u in te richten en voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

WEEE & batterij-richtlijn

Informatie over de WEEE-richtlijn 2012/19/EU

Betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat u wettelijk verplicht bent deze apparatuur gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval te verwijderen, d.w.z. dat oude apparatuur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Batterijen of oplaadbare batterijen die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten vooraf worden verwijderd en apart worden afgevoerd.

Een streepje onder de afvalbak betekent dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

 

 

Mogelijkheden voor het inleveren van oude apparaten

Eigenaars van oude apparaten kunnen deze inleveren in het kader van de mogelijkheden voor inlevering of inzameling van oude apparaten die door de openbare instanties voor afvalbeheer zijn opgezet en beschikbaar worden gesteld, zodat een correcte verwijdering is gewaarborgd. 

Persoonsgegevens

Alle eindgebruikers van AEEA worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van persoonsgegevens uit de AEEA die wordt verwijderd.

 


Informatie over de batterijrichtlijn 2006/66/EC

Wanneer in het onderstaande sprake is van batterijen of accu's, worden hiermee oude batterijen of accu's bedoeld.

Betekenis van het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op wielen

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat u wettelijk verplicht bent batterijen of accu's gescheiden van het ongesorteerde huisvuil weg te gooien, d.w.z. dat zij gescheiden van het huisvuil moeten worden verwijderd. Indien batterijen of accu's meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, worden zij gemarkeerd met de chemische symbolen van de metalen (Hg, Cd, Pb) waarvoor de grenswaarde wordt overschreden.

Mogelijkheden voor het inleveren van batterijen of accu's

Eigenaars van batterijen of accu's kunnen deze na gebruik gratis inleveren in het kader van de door de openbare instanties voor afvalbeheer of rechtstreeks in de handel opgezette en beschikbare mogelijkheden voor het inleveren of inzamelen van batterijen of accu's, zodat een correcte verwijdering is gewaarborgd. Adressen van geschikte inzamelpunten kunnen worden verkregen bij uw stad of gemeentebestuur.

Afvalpreventiemaatregelen en maatregelen ter voorkoming van afvalverwijdering

Beperk het ontstaan van afval van batterijen zoveel mogelijk door batterijen met een langere levensduur of oplaadbare batterijen te gebruiken. Laat batterijen of door batterijen gevoede elektrische en elektronische apparatuur niet gewoon rondslingeren en vermijd zo vervuiling van het milieu.

Mogelijkheden tot voorbereiding voor recycling van gebruikte batterijen

Ga na of gebruikte batterijen kunnen worden gerecycleerd.

Mogelijke effecten van in batterijen aanwezige stoffen op het milieu en de menselijke gezondheid

Batterijen of accu's kunnen stoffen bevatten die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. In het bijzonder moet voorzichtig worden omgegaan met lithiumhoudende batterijen wegens de bijzondere risico's, b.v. brandgevaar of gevaar van inslikken in het geval van knoopcellen.

Belang van gescheiden inzameling en recycling

De gescheiden inzameling en recycling van batterijen en accu's leveren een belangrijke bijdrage tot de ontlasting van het milieu en het voorkomen van gevaren voor de gezondheid.