Select another country or region to view content for your location.

Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Rookmelders FAQ

Hoe vaak dien ik het rookmelderalarm te testen?

De testvereisten staan gespecificeerd in de handleiding. In de Federale staten moeten rookmelders jaarlijks volgens DIN 14676 getest en geïnspecteerd worden, wat bestaat uit een visuele inspectie en een alarmcontrole.

Hoe vaak dien ik de batterij te vervangen?

De batterij moet worden vervangen volgens de specificaties van de fabrikant. Rookmelders hebben een "Batterijvervanging Indicator", welke indien noodzakelijk een signaaltoon genereert en een LED laat oplichten om aan te geven dat de batterij uitgeput raakt.

Wat type interferentiebronnen of verstoringen kunnen een vals alarm veroorzaken?

De meest voorkomende oorzaken van interferentie zijn: waterdamp, koken, ronddwalend stof en extreme temperatuurschommelingen.

Kan het alarm handmatig worden uitgeschakeld?

Het alarm kan, afhankelijk van het model, gedeactiveerd worden d.m.v. de demptoets. Als u de batterij verwijdert, dient u het onmiddellijk weer te installeren om ervoor te zorgen dat de rookmelder weer werkzaam is. (Installeer de batterij weer!)

Kan ik de rookmelder zelf testen?

Ja, druk op het apparaat totdat er een pieptoon klinkt. Indien er geen pieptoon klinkt, moet het apparaat gerepareerd of vervangen worden.

Informatievideo

Wat kan ik doen als het rookalarm een storing vertoont of vals alarm geeft?

Zorg ervoor dat er in feite geen brandgevaar aanwezig is. Het alarm kan, afhankelijk van het model, uitgeschakeld worden door op de demptoets te drukken of door verwijdering van de batterij. Stel de rookmelder natuurlijk wel weer in werking! Zoek naar de oorzaak van de verstoring, verwijder het en test het apparaat vervolgens om te controleren of het weer correct werkt. Indien u geen oorzaak kunt vinden en de melder een vals alarm blijft genereren, kunt u het apparaat naar een plaatselijke specialist brengen.

Waarom heb ik een rookmelder nodig?

Jaarlijks sterven meer dan 600 mensen in brandongevallen, gewoonlijk binnen hun eigen vier muren, wegens rookvergiftiging. Voor twee derde van deze mensen die 's nachts in hun slaap verrast zullen worden, is het directe en luide alarm van een rookmelder de beste redding in huis in geval van brandgevaar.

Waarom heb ik een rookmelder nodig?