Select another country or region to view content for your location.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (Noodzakelijk), om voor u geselecteerde inhoud te presenteren (Voorkeuren), om het verkeer naar onze website te analyseren (Statistieken) en om u onze beste speciale aanbiedingen op andere websites aan te bieden (Marketing).

Door op "ACCEPTEREN" te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen". Voor gedetailleerde informatie, zie ons privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld (bv. SessionCookies).

Met deze cookies kunnen wij u onder andere uw eerder bekeken artikelen tonen en u soortgelijke artikelen aanbevelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Wij hebben deze cookies nodig om u bijvoorbeeld onze reclame op andere websites te tonen. Als u ze uitschakelt, krijgt u in plaats daarvan andere advertenties te zien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Om onze website optimaal voor u in te richten en voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

FAQ

Master-Slave is Main-Follow - de functie is hetzelfde!

Master-Slave is Main-Follow - de functie is hetzelfde! Als het in de Main-stopcontact aangesloten apparaat wordt ingeschakeld, worden alle apparaten in de Follow-stopcontact automatisch geactiveerd.
Als er geen stroom meer door de Main-stopcontact loopt, worden de Follow-stopcontact automatisch uitgeschakeld.

Waarom werkt de Main-Follow niet goed met laptops?

De Main-Follow is gebaseerd op een meting van het stroomverbruik aan de Main socket.

Als de meting boven de ingestelde drempelwaarde ligt, worden de volgbussen automatisch ingeschakeld.

Als de meting onder de ingestelde drempelwaarde ligt, worden de volgbussen automatisch uitgeschakeld.

In het geval van apparaten die op batterijen werken, zoals laptops, komt het stroomverbruik echter niet noodzakelijkerwijs overeen met de bedrijfstoestand aan of uit.

Het stroomverbruik kan ook boven de drempelwaarde (laadbatterij) liggen als de laptop is uitgeschakeld of onder de drempelwaarde als de laptop is ingeschakeld.

of onder de drempelwaarde bij het inschakelen van de laptop (volle batterij en laptop met laag vermogen).

Het gebruik van apparaten die op batterijen werken als master is daarom over het algemeen ongeschikt.

Wat zijn de voordelen van de digitale Main-Follow functie?

Bij deze modellen wordt de schakeldrempel automatisch ingesteld met een druk op de knop. Als u de Main-Follow functie tijdelijk niet nodig hebt, kunt u desgewenst de permanente modus voor de volgbussen activeren. De stekkerdoos gedraagt zich dan alsof de main-follow functie niet aanwezig is. De opgeslagen schakeldrempel of de permanente toestand blijft behouden, ook als de hoofd-volgmoffenstrook tijdelijk met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld.

Waarom schakelt mijn automatische stekkerdoos de stopcontacten niet meer uit?

Sommige gebruikers merken dat de stopcontacten van de Follow niet meer worden uitgeschakeld, ook al is het hoofdtoestel uitgeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt door zeer hoge inschakelstromen van de aangesloten volgunits, die de max. belastbaarheid van het relais ruim overschrijden en daardoor de schakelcontacten overbelasten.
In veel gevallen kunnen de schakelcontacten door trillingen (kloppen) weer van elkaar worden losgekoppeld en zo tijdelijk weer in werking worden gesteld. Zonder een wijziging in de configuratie van de volgunits duikt het probleem echter meestal snel weer op.  

Achtergrond:

Onze automatische contactdoosstroken, als geheel en de relais die erin worden gebruikt, zijn ontworpen voor een continue belasting met stromen van 16A. Eindapparaten met een beschermende contactstekker mogen niet meer stroom trekken. Sommige eindapparaten overschrijden deze limiet echter vele malen op het moment dat zij worden ingeschakeld. Het stroomverbruik kan oplopen tot 50 A of meer gedurende een fractie van een seconde. Deze hoge stromen kunnen het vastlassen van de schakelcontacten in het relais veroorzaken - het relais schakelt dan niet meer uit.
De ervaring heeft geleerd dat dit probleem zich vaker voordoet bij terminals met schakelende voedingen. Deze kunnen tegenwoordig bijna overal worden geïnstalleerd, b.v. PC, monitor, printer, externe harde schijven, actieve luidsprekers, enz. Welke producten daadwerkelijk dergelijke problemen veroorzaken, hangt er ook van af of de fabrikanten van de eindapparatuur al dan niet passende maatregelen tegen te hoge inschakelstromen hebben genomen. Helaas kan dit niet van een gegevensblad of typeplaatje worden afgelezen. Wij hebben onze automatische contactdoosstroken in dit opzicht geoptimaliseerd door gebruik te maken van speciale relais voor pulsbelastingen tot 80 A. Daardoor komt het probleem veel minder vaak voor.

Waarvoor kan ik een automatische stekkerdoos met Main-Follow functie gebruiken?

Met de aan/uit-schakelaar van één apparaat in het hoofdstopcontact kunnen alle andere apparaten in de volgcontacten automatisch worden in- en uitgeschakeld. U kunt bijvoorbeeld een computer als hoofdapparaat gebruiken, met monitors, printers, modems, enz. als volgapparaten in de automatische besturing. Natuurlijk kunnen ook combinaties van TV, radio, ontvanger, enz. worden bediend.

Hoe stel ik de schakeldrempel in op een automatische stekkerdoos met instelregelaar?

1. Steek de stekker van het hoofdtoestel in het rode stopcontact en schakel het toestel in.
2. Draai de schakeldrempelregelaar langzaam en voorzichtig tot u een stand vindt waarbij de volgbussen worden in- en uitgeschakeld. Noteer deze regelstand 1 (de volgbussen blijven altijd ingeschakeld bij verbruikers met een hoog stroomverbruik).
3. Schakel nu het hoofdtoestel weer uit, maar laat de stekker in het stopcontact zitten.
4. Draai de schakeldrempelregelaar langzaam en voorzichtig tot u een stand vindt waarbij de volgbussen worden in- en uitgeschakeld. Noteer deze regelstand 2 (bij verbruikers zonder of met een laag stand-by stroomverbruik blijven de volgbussen altijd uit).
5. Plaats nu de instelknop in het midden tussen bedieningsstand 1 en bedieningsstand 2. (In gevallen waarin u bedieningsstand 1 of 2 niet kon bepalen, plaatst u de instelknop in het midden tussen de bedieningsstoppen).

Hoe stel ik de schakeldrempel in op een automatische stekkerdoos met instelregelaar?

Hoe stel ik de schakeldrempel in op een automatische stekkerdoos met digitale hoofd-volgfunctie?

Deze apparaten hebben een automatische schakeldrempelinstelling die wordt gestart door op een knop te drukken:
1. Schakel de automatische verdeelstekker in met de hoofdschakelaar.
2. Steek de stekker van het hoofdtoestel in de rode hoofdcontactdoos.
3. Zet het hoofdtoestel in de standby-stand of de uitgeschakelde stand, als dat nog niet het geval is.
4. Houd de "Learn" knop op de automatische stekkerdoos ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het "Follow on" lampje begint te knipperen.
5. Het "Follow on" lampje knippert nu voor korte tijd. Gedurende deze tijd wordt het stand-by stroomverbruik van de hoofdeenheid automatisch bepaald en wordt de schakeldrempel opgeslagen.
6. Wanneer het "Follow on" lampje stopt met knipperen, is de instelprocedure voltooid. De automatische schakelfunctie kan nu worden gebruikt.

Hoe stel ik de schakeldrempel in op een automatische stekkerdoos met digitale hoofd-volgfunctie?

Permanente modus voor een automatische contactdoosstrook met digitale main-follow functie

Activering van de permanente modus:

  • Ga op dezelfde manier te werk als bij de instelling van de automatische schakeldrempel.
  • Terwijl het lampje "Volgen aan" knippert (punt 5), drukt u nogmaals gedurende ca. 3 sec. op de toets "Inleren". De automatische schakeldrempelinstelling wordt beëindigd en de permanente modus voor de volgcontactdozen wordt geactiveerd.

De permanente modus uitschakelen:

  • Zet de automatische schakeldrempel opnieuw in.