Select another country or region to view content for your location.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (Noodzakelijk), om voor u geselecteerde inhoud te presenteren (Voorkeuren), om het verkeer naar onze website te analyseren (Statistieken) en om u onze beste speciale aanbiedingen op andere websites aan te bieden (Marketing).

Door op "ACCEPTEREN" te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen". Voor gedetailleerde informatie, zie ons privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld (bv. SessionCookies).

Met deze cookies kunnen wij u onder andere uw eerder bekeken artikelen tonen en u soortgelijke artikelen aanbevelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Wij hebben deze cookies nodig om u bijvoorbeeld onze reclame op andere websites te tonen. Als u ze uitschakelt, krijgt u in plaats daarvan andere advertenties te zien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Om onze website optimaal voor u in te richten en voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

FAQ

Waarom werkt de master-slave niet goed met laptops?

De master-slave functie is gebaseerd op een meting van het stroomverbruik aan de masteraansluiting.

Als de meting boven de ingestelde drempelwaarde ligt, worden de slavebussen automatisch ingeschakeld.

Als de meting onder de ingestelde drempelwaarde ligt, worden de slavebussen automatisch uitgeschakeld.

In het geval van apparaten die op batterijen werken, zoals laptops, komt het stroomverbruik echter niet noodzakelijkerwijs overeen met de bedrijfstoestand aan of uit.

Het stroomverbruik kan ook boven de drempelwaarde (laadbatterij) liggen als de laptop is uitgeschakeld of onder de drempelwaarde als de laptop is ingeschakeld.

of onder de drempelwaarde bij het inschakelen van de laptop (volle batterij en laptop met laag vermogen).

Het gebruik van apparaten die op batterijen werken als master is daarom over het algemeen ongeschikt.

Wat zijn de voordelen van de digitale Master-Slave functie?

U kunt de schakellimiet met deze modellen automatisch instellen met slechts een druk op een knop. Als u de master-slave functie momenteel niet nodig heeft, kunt u indien gewenst de permanente modus voor de slave-aansluitingen activeren. De schakelstrip zal de master-slave functie vervolgens negeren. De opgeslagen schakellimiet, of ook de permanente modus, zal ook actief blijven als de master-slave schakelstrip tijdelijk is uitgeschakeld via de hoofdschakelaar.

Waarom schakelt mijn automatische stekkerdoos de slave-contactdozen niet meer uit?

Bij sommige klanten komt het voor dat de slave-contactdozen niet meer uitschakelen, hoewel het master-toestel uitgeschakeld is. De oorzaak hiervan ligt mogelijk bij de hoge piekstromen die ontstaan bij het inschakelen van de aangesloten slave-toestellen. Deze piekstromen kunnen de belastbaarheid van het relais sterk overschrijden en daarbij de schakelcontacten doen smelten. In veel gevallen kunnen die schakelcontacten terug uit elkaar worden geschud (of geklopt) zodat ze opnieuw werken. Als echter de opstelling van de slave-toestellen niet wordt aangepast, dan zal het probleem spoedig opnieuw optreden.  

Achtergrond:

Onze automatische stekkerdozen en de daarin gebruikte relais zijn bedoeld voor een continue belasting met een stroom van 16A. Meer stroom mogen eindapparaten met een geaarde stekker niet opnemen. Tijdens het inschakelen overschrijden vele eindapparaten deze grenswaarde. De stroomopname kan voor een fractie van een seconde stijgen tot bv. 50A of meer. Deze hoge stroomwaarden kunnen de schakelcontacten in de relais doen smelten, en dan schakelt het relais niet meer uit.
De ervaring toont dat dit probleem erger is bij eindapparaten met gelijkstroomomzetters. Deze kunnen vandaag echter overal ingebouwd zijn, bv. in pc's, monitors, printers, externe schijven, luidsprekers,... Welk product concreet tot dergelijke problemen leidt, hangt ervan af of de fabrikant van het eindapparaat de nodige maatregelen tegen hoge inschakelstromen heeft genomen of niet. Dit staat helaas niet op de informatiebladen of kenplaatjes vermeld. We hebben onze automatische stekkerdoos daarom geoptimaliseerd, door speciale relais voor impulsbelastingen tot 80A te gebruiken. Dit reduceert het probleem beduidend.

Waarvoor kan ik een automatische Master-Slave schakelstrip voor gebruiken?

De aan/uitschakelaar van een enkel apparaat aangesloten op de master-aansluiting zal alle andere apparatuur aangesloten op de slave-aansluitingen automatisch aan -en uitschakelen. U kunt bijvoorbeeld een computer als master-eenheid gebruiken en een printer printer, monitor, modem e.d. als slave-apparatuur ingebouwd in de automatische regeling. U kunt natuurlijk ook combinaties gebruiken zoals TV, radio, ontvanger, enz.

Hoe stel ik de schakellimiet op een automatische schakelstrip in met bediening?

1. Steek uw master-apparaat in de master-aansluiting en schakel het in. 2. Draai de regeling van de schakellimiet voorzichtig en geleidelijk om totdat u een stand vindt waarin de slave-aansluiting in -en uitgeschakeld zal worden. Noteer dit als regelstand 1 (voor gebruikers met een hoger stroomverbuik, laat de slave-aansluiting ingeschakeld). 3. Schakel het master-apparaat weer uit, maar laat het aangesloten. 4. Draai de regeling van de schakeaar voorzichtig en geleidelijk om totdat u een stand vindt waarin de slave-aansluiting in -en uitgeschakeld zal worden. Noteer dit als regelstand 2 (voor gebruikers met of zonder lager stand-by stroomverbruik, blijven de slave-aansluitingen altijd ingeschakeld). 5. Pas de regeling aan in het midden tussen regelstand 1 en regelstand 2 (als u regelstand één of twee niet kunt vinden, stel de regeling dan in het midden in tussen de regelaarstops).

Hoe stel ik de schakellimiet op een automatische schakelstrip in met bediening?

Hoe stel ik de schakellimiet op een automatische schakelstrip in met een digitale master-slave functie?

Deze apparaten zijn voorzien van een automatische instelling van de schakellimiet, geactiveerd door op een toets te drukken: 1. Schakel de automatische schakelstrip in op de hoofdschakelaar. 2. Steek het master-apparaat in de master-aansluiting. 3. Schakel het master-apparaat op stand-by modus of schakel het volledig uit indien dit niet al het geval is. 4. Houd de toets learn” op de automatische schakelstrip ca. 3 sec. ingedrukt totdat het “Slave on” lampje begint te knipperen. 5. Het lampja “Slave on zal slechts korte tijd knipperen. Gedurende deze periode zal het stand-by stroomverbruik van het master-apparaat automatisch vastgesteld en de schakellimiet opgeslagen worden. 6. Zodra het lampje “Slave on” stopt met knipperen, is de instellingsprocedure voltooid. De automatische schakelfunctie is nu klaar voor gebruik.

Hoe stel ik de schakellimiet op een automatische schakelstrip in met een digitale master-slave functie?

Permanente modus met een automatische schakelstrip met digitale master-slave functie.

Permanente modus activeren: • Volg de instelling van de automatische schakellimiet. • Druk ca. 3 sec. nogmaals op de toets "learn" terwijl het “slave on” lampje knippert (stap 5). De instelling van de automatische schakellimiet zal worden voltooid en de permanente modus voor de slave-aansluiting wordt geactiveerd. Permanente modus deactiveren: • Voer de instelling van het automatische schakellimiet nogmaals uit.