Onderneming Kwaliteit

Zoals wij dat zien, moeten keurmerken klanten helpen als hulp om te beslissen. Een keurmerk dient een oriëntatiehulp te zijn voor een keuze uit de vele op de markt aangeboden producten. Het is niets anders dan het bewijs van vertrouwen in de kwaliteit van het product resp. in het prestatievermogen van de onderneming.

Het onderstaande overzicht van internationale productapplicaties en keuringsinstituten geeft het brede spectrum van de gecertificeerde Brennenstuhl-kwaliteit aan.

Het GS-teken betekent "Geprüfte Sicherheit``- (geteste zekerheid)". 
Om het GS-teken te mogen aanbrengen moet de fabrikant zijn product onderwerpen aan een keuring door een door de minister voor arbeid toegestane keuringsinstantie.

De TÜV Product Service beoordeelt als toegelaten keuringsinstantie het desbetreffende product volgens de specificaties van de Duitse Wet op de Veiligheid van Apparaten (GSG/WVA), de ongevalpreventievoorschriften van de bedrijfsvereniging, DIN- en EN-normen alsmede volgens andere, algemeen erkende regels van de techniek. Hier is een regelmatige controle van de productiewerkplaatsen mee verbonden.

Als aan alle eisen voldaan is, verkrijgt de fabrikant een produktgerelateerde certificaat en mag hij hiermee het GS-teken op zijn product aanbrengen. Om het certificaat te handhaven worden ieder jaar controles van de productieplaatsen uitgevoerd.