Onderneming Kwaliteit

CE-Markering

 

 

Kabelqualitäten
CE De afkorting betekent Europese Gemeenschap (Communauté Européenne) en documenteert de overeenstemming van een product met de telkens maatgevende EU-richtlijnen. Iedere fabrikant - hetzij in de EU of in derde landen - moet op alle producten die onder het geldigheidsbereik van EU-richtlijnen vallen, de CE-aanduiding aanbrengen.
Kabelqualitäten
De aanduiding is niet gericht op de consument. Het CE-teken is een beheerskenmerk. Als een soort "Technisch reispaspoort" demonstreert deze de overeenstemming met de minimale eisen van de EU-richtlijnen - waarbij geen keuringsstation hoeft te worden ingeschakeld. De CE-benaming is geen bewijs dat de kwaliteit getest is.